Gymnázium navštívila ministryně školství Kateřina Valachová

Pardubice, 1. 2. 2016

V pondělí 1. 2. 2016 zavítala v rámci své návštěvy Pardubického kraje na naše gymnázium ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová. Za doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického si prohlédla renovované prostory odborných učeben přírodních věd a setkala se studenty gymnázia. Při prohlídce školy diskutovala s vedením školy o aktuálních tématech připravované školské legislativy a při následném setkání s pedagogickým sborem v Aule gymnázia představila aktuální priority MŠMT zvláště s ohledem na snahu o zvýšení celkové prestiže pedagogického povolání. Slova o významu a důležitosti všeobecného vzdělávání ze strany paní ministryně i pana hejtmana i o snaze toto promítnou do navýšení finančních prostředků na odměny pedagogů byla přítomnými pozitivně vnímána. Následovala beseda se studenty gymnázia všech čtyř ročníků, která se týkala aktuálních společenských témat, mezi kterými dominovala otázka uprchlické krize. Ministryně varovala před zjednodušujícími a populistickými pohledy a odkazovala na aktuální vyváženou politiku české vlády. „Nečekejte ze strany MŠMT žádné návody, jak se migraci ve školách věnovat. Je potřeba ponechat prostor pro svobodný názor, který je kultivován v potřebné diskusi se spolužáky i pedagogy jak v rámci výuky, tak i dalších aktivit v podobě besed, vzdělávacích programů apod.,“ konstatovala ministryně školství K. Valachová. Rozsah diskuse a počet dotazů a názorů studentů nakonec čas určený besedě téměř ztrojnásobil. O její reflexi ze strany paní ministryně svědčí slova v kronice školy: „Děkuji za skvělou besedu s učiteli i studenty…“